Yleiset ehdot

1. Tunnit

Tanssitunnin pituus on pääsääntöisesti 55min siirtymistä johtuen.

Alle kouluikäisten tanssioppilaiden vanhemmat odottelevat käytävällä tai aulassa lapsen tanssitunnin ajan. Tunnit ovat oppituntitilanteita, ulkopuolisten läsnäolo tunnilla vaikeuttaa tunnin kulkua ja oppilaiden keskittymistä. Tuntien seuraaminen ei ole sallittua ilman opettajan erillistä lupaa. Pyydämme huomioimaan että Opistotalossa on muitakin toimijoita. Mikäli oppilaalla on sairaus, josta opettajan on hyvä tietää, pyydämme ilmoittamaan siitä opettajalle tai toimistoon.

Tunnille pukeudutaan lajin mukaiseen asuun, jossa on helppo liikkua ja jossa saa tulla hiki. Lue vaatetus ohjeet kuhunkin lajiin tuntikuvaussivulta. Juomapullo (vesi on paras juoma tanssitunnille) on hyvä varata mukaan. Lasten tunnit tanssitaan pääasiallisesti paljain jaloin tai luistamattomilla tossuilla. Street-tunneille on hyvä varata puhdaspohjaiset lenkkarit. Saavuttehan tunnille ajoissa.

Hiukset sidotaan siististi kiinni ja pois kasvoilta kaikilla tanssitunneilla.

Purukumit, kellot ja korut jätetään pukuhuoneeseen. Tanssikoulun pukukaappeihin voi jättää tavarat oman tanssitunnin ajaksi. Pidempiaikainen säilytys on ehdottomasti kielletty! Pukukaapin voi halutessaan lukita omalla lukolla tai pantilla, jolloin puhelimen ja arvotavarat voi jättää kaappiin. Tanssikoulu ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.

Kaikenlainen ilkivalta ja rikkominen on ehdottomasti kiellettyä, tahallisista vanhingonteoista ilmoitetaan eteenpäin. Tanssikoululla on myös oikeus olla ottamatta oppilaaksi henkilöä, joka toistuvasti rikkoo koulun sääntöjä.

Hyvät tavat on hyvä muistaa pukuhuoneessa ja tanssitunnilla. Ole ystävällinen, huomioi tanssikaverisi, ja kunnioita opettajaa. Mikäli oppilas esiintyy julkisesti edustaen tanssikoulua, häneltä odotetaan vastuullista, positiivista ja hyvän hengen omaavaa käytöstä. Tanssikoulun ympärillä on muutakin toimintaa, ja on kohteliasta käytöksellään kunnioittaa myös muita toimijoita.

Pukuhuoneet ja aulatilat ovat tanssioppilaita ja heidän perheenjäseniään varten, muu oleskelu ja muiden kuin tanssikoulun oppilaiden oleskelu koulun tiloissa on kiellettyä.

Tanssikoululla on oikeus esittää oppilaalle siirtoa tasollisesti sopivampaan ryhmään jos ryhmä on oppilaalle liian haasteellinen. Jos siirto ei ajallisesti onnistu, oppilaalla on oikeus saada maksun palautus siirrosta alkaen takaisin.

 

2. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on sitova voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisessä järjestelmässä. Ilmoittautumisesta lähetetään vahvistus sähköpostiin. Ilmoittautuminen koskee aina yhtä lukuvuotta (syyslukukausi+kevätlukukausi) kerrallaan. Kevätlukukaudelle ei ilmoittauduta erikseen, vaan paikka säilyy automaattisesti koko lukuvuoden ajan. Mikäli oppilas haluaa peruuttaa paikan syyslukukauden jälkeen, on peruutus maksuton, ja se on tehtävä toimistoon laskutus@trstudio.fi viimeistään 20.12. Myöhässä peruutetuista paikoista laskutetaan toimistomaksu 15€.

Kevätlukukausi 2022 laskutetaan sähköisesti joulu-tammikuun aikana.

Kevätlukukaudelle 2022 ilmoittautuminen alkaa 10.12.2020 klo 10.00. Uudet oppilaat ilmoittautuvat vain kevätlukukaudelle 2022.

Asiakas voi valita maksuvaihtoehdoista sopivan maksuaikataulun. Lukukausimaksujen hinnat määräytyvät tuntien pituuden mukaan. Kausimaksuihin vaikuttaa myös viikkotuntien määrä.

Ilmoittautumisen tehtyään asiakas hyväksyy, että maksua ei palauteta ja/tai lasku erääntyy maksettavaksi mikäli oppilas haluaa lopettaa kesken kauden. Myös kahdessa erässä valittu lukukausimaksu erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi.

 

3. Maksut ja laskutus

Maksuvaihtoehdot ovat suoramaksu, lasku tai osamaksu.

Suoramaksuvaihtoehdossa järjestelmä ohjaa asiakkaan suoraan maksujärjestelmään ilmoittautumisen yhteydessä.

Laskuvaihtoehtoon lisätään 5€ toimistokulumaksu/lasku. Lasku tulee ilmoittautumisen rekisteröidyttyä annettuun sähköpostiosoitteeseen, maksuaikaa on 14pvä netto.

Osamaksuvaihtoehdossa asiakas sitoutuu koko lukukauteen, vaikka maksu tapahtuu osissa ja oppilas päättää lopettaa kesken kauden.

Asiakkaan on huolehdittava henkilö-ja osoitetietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Maksumuistutus lähetetään sähköpostiin, jonka jälkeen saatava siirtyy Duetto Visma -perintään. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoidettaviksi lankeavat kaikki siitä aiheutuvat ylimääräiset kulut asiakkaan maksettaviksi. Asiakas on vastuussa laskusta ja erääntyneen saatavan mahdollisista huomautuskuluista. Mikäli oppilas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, oppilaspaikka menetetään ja opettajalla on oikeus olla ottamatta oppilasta tunnille.

Tutustuthan hinnastoomme ennen ilmoittautumisen tekemistä. Otathan huomioon, että osamaksuvaihtoehdossa lukukauden hinta on korkeampi toimistokulujen takia. Tanssikoulu määrittelee hinnat aina yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Hinnat sisältävät ALV:n 10% tai 24% riippuen tuntisisällöstä, sekä Gramex- ja Teosto- musiikintoistomaksut.

Koska tanssikoulun tiedotus ja laskutus toimii sähköisesti, asiakkaan on huolehdittava, että yhteystiedot ovat ajan tasalla. Tarkistathan roskapostikansion, mikäli ilmoittautumisjärjestelmän tiedotteet jäävät jostain syystä tulematta.Tanssikoulu ei vastaa virheellisistä yhteystiedoista aiheutuneita kuluja.

4. Poissaolot ja sairastuminen

Oppilaat voivat korvata satunnaiset poissaolot saman lukukauden aikana samanpituisella ja -tasoisella tunnilla.

Oppilaspaikka peruutetaan aina vain kirjallisella ilmoittautumisella sähköpostiin. Tunneilta poisjääminen ei ole oppilaspaikan peruutus, eikä perumista voi tehdä suullisesti opettajalle.

Kausimaksua ei hyvitetä eikä keskeytetä muussa tapauksessa kuin sairastapauksissa ja loukkaantumisissa. Sairastapauksia, jotka ovat 3 viikkoa tai alle, ei korvata rahallisesti. Pitkäaikainen poissaolo on yli 4 viikkoa, ja siitä on esitettävä lääkärintodistus jossa ilmenee liikuntakiellon pituus. Pitkäaikaisissa sairastapauksissa tai raskauden takia tapahtuvasta keskeytyksestä tanssikoulu korvaa kausimaksun jäljellä olevista lukukausitunneista neljän viikon omavastuun ylittävältä ajalta lääkärintodistuksen mukaan. Omavastuuajan sisällä olevia tunteja ei korvata rahallisesti.

 

5. Tunti-ja opettajamuutokset

Tanssikoulu pidättää oikeuden opettajamuutoksiin tilapäisissä ja pysyvissä ratkaisuissa.

Tanssituntien minimi oppilasmäärä on 7 oppilasta/ryhmä. Mikäli tunti lopetetaan kesken kauden, eikä oppilas halua vaihtaa toiseen ryhmään, hän on oikeutettu saamaan lukukauden jäljellä olevista kerroista maksun palautuksen tunnin arvon mukaan. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ryhmät ovat täynnä, oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle ryhmiin sähköpostitse.

PANDEMIA: Tanssikoulu siirtyy etäopetukseen vain hallituksen suosituksen tai valtioneuvoston linjauksen mukaan. Etäopetus toteutetaan liveyhteydellä normaalin viikkoaikataulun mukaan. Lähiopetustunnit korvataan opetustunnin videoinneilla ja ne tallennetaan pilvipalveluun. Opetusvideot jaetaan suljetussa tietoverkossa vain sille opetusryhmälle, jolle opetus on tarkoitettu ja ne ovat katsottavissa rajoitetun ajan. Tanssikoulu ei korvaa rahallisesti pandemia tai force majeure -tilanteesta peruuntuvia lähiopetustunteja, eikä ota vastaan peruutuksia tai tee laskuhyvityksiä tällä ajalla.

 

6. Leirit, workshopit ja tiiviskurssit

Leireille, workshopeihin ja tiiviskursseihin ilmoittaudutaan järjestelmässä. Ilmoittautumiset leireille ja workshopeihin ovat sitovia, ja niistä ei palauteta maksua, mikäli oppilas ei tule tapahtumaan. Maksut palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Tiiviskursseista ja workshopeista ei myönnetä sisaralennuksia, eikä lisätuntialennuksia.

 

7. Kuvauslupa

Tanssikoulu TR Studiolla on oikeus käyttää lukukausinäytöksissä sekä tapahtumissa että esiintymisissä kuvattuja ja videoituja materiaaleja opetustarkoituksessa, julkaisuissa, markkinoinnissa sekä nettisivuilla. Oppilaat esitetään materiaaleissa aina positiivisessa kuvassa, emme julkaise arveluttavaa emmekä kyseenalaista materiaalia. Mikäli oppilaan ei sallita näkyvän koulun kuvamateriaaleissa (paitsi näytöstaltioinnit) pyydämme lähettämään siitä ilmoituksen tanssikoululle kirjallisesti info@trstudio.fi.

Julkisesti esitetyissä kuvissa ja videomateriaaleissa tulee aina näkyä Tanssikoulu TR Studion tunniste #tanssikoulutrstudio.

 

8. Vakuutus

Oppilailla ei ole koulun puolesta kattavaa vakuutusta, heille suositellaan ottamaan henkilökohtainen tapaturmavakuutus. Tanssikoululla on voimassa vastuuvakuutus, joka kattaa tanssikoulun osuuden vahingoista, jotka aiheutuvat tahallisuudesta tai laiminlyönnistä.

 

9. Oppilasnäytökset

Tanssi on esittävän taiteen laji, joten tanssikoulumme järjestää oppilasnäytökset kaksi kertaa vuodessa lukukausien päätteeksi. Kaikki muut paitsi irtotuntiryhmät, akrobatiaryhmät ja tanssin tekniikkatunnit esiintyvät oppilasnaytöksissä, ja niitä aletaan harjoittelemaan lukukausien jälkimmäisellä puoliskolla.  Näytöksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Näytökset ovat hieno mahdollisuus oppilaille päästä näyttämään opittuja taitoja sekä kokea elämyksellisiä tapahtumapäiviä yhdessä muiden tanssioppilaiden kanssa. Mikäli oppilaan ei haluta esiintyvän oppilasnäytöksissä, siitä on tehtävä opettajalle tai toimistoon ilmoitus mahdollisimman pian lukukauden alettua. Oppilasnäytökset ovat yleisölle maksullisia tapahtumia.

Tanssikoulu pidättää oikeuden kaikkiin koulun tunneilla tehtyihin koreografioihin. Niitä ei saa esittää julkisesti, eikä niillä saa kilpailla ilman opettajan/koreografin lupaa.

 

10. Tiedottaminen

Oppilasnäytöstiedotteet lähetetään sähköpostiin hyvissä ajoin ennen näytöksiä. Tuntiperuutuksista ja -muutoksista ilmoitamme sähköpostitse tai tekstiviestein. Tarkistattehan että yhteystiedot ovat oikein ja ajantasaiset. Muuttuneista yhteystiedoista pyydämme tekemään ilmoituksen toimistoon. Viime hetken tuntimuutokset tiedotetaan tekstiviestein, joten tiedoissa on oltava huoltajan puhelinnumero.