Yleiset ehdot

Lukuvuosi 2022-2023

1. Tunnit

Tanssitunnin pituus on pääsääntöisesti 55min siirtymistä johtuen.

Alle kouluikäisten tanssioppilaiden vanhemmat odottelevat käytävällä tai aulassa lapsen tanssitunnin ajan. Tunnit ovat oppituntitilanteita, ulkopuolisten läsnäolo tunnilla vaikeuttaa tunnin kulkua ja oppilaiden keskittymistä. Tuntien seuraaminen ei ole sallittua ilman opettajan erillistä lupaa. Pyydämme huomioimaan, että Opistotalossa on muitakin toimijoita. Mikäli oppilaalla on sairaus, josta opettajan on hyvä tietää, pyydämme ilmoittamaan siitä opettajalle tai toimistoon.

Tunnille pukeudutaan lajin mukaiseen asuun, jossa on helppo liikkua ja jossa saa tulla hiki. Lue vaatetusohjeet kuhunkin lajiin tuntikuvaus-sivulta. Juomapullo (vesi on paras juoma tanssitunnille) on hyvä varata mukaan. Lasten tunnit tanssitaan pääasiallisesti paljain jaloin tai luistamattomilla tossuilla. Street-tunneille on hyvä varata puhdaspohjaiset lenkkarit. Saavuttehan tunnille ajoissa.

Hiukset sidotaan siististi kiinni ja pois kasvoilta kaikilla tanssitunneilla.

Purukumit, kellot ja korut jätetään pukuhuoneeseen. Tanssikoulun pukukaappeihin voi jättää tavarat oman tanssitunnin ajaksi. Pidempiaikainen säilytys on ehdottomasti kielletty! Pukukaapin voi halutessaan lukita omalla lukolla tai pantilla, jolloin puhelimen ja arvotavarat voi jättää kaappiin. Tanssikoulu ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.

Kaikenlainen ilkivalta ja rikkominen on ehdottomasti kiellettyä, tahallisista vanhingonteoista ilmoitetaan eteenpäin. Tanssikoululla on myös oikeus olla ottamatta oppilaaksi henkilöä, joka toistuvasti rikkoo koulun sääntöjä.

Hyvät tavat on hyvä muistaa pukuhuoneessa ja tanssitunnilla. Ole ystävällinen, huomioi tanssikaverisi ja kunnioita opettajaa. Mikäli oppilas esiintyy julkisesti edustaen tanssikoulua, häneltä odotetaan vastuullista, positiivista ja hyvän hengen omaavaa käytöstä. Tanssikoulun ympärillä on muutakin toimintaa ja on kohteliasta käytöksellään kunnioittaa myös muita toimijoita.

Pukuhuoneet ja aulatilat ovat tanssioppilaita ja heidän perheenjäseniään varten, muu oleskelu ja muiden kuin tanssikoulun oppilaiden oleskelu koulun tiloissa on kiellettyä.

Tanssikoululla on oikeus esittää oppilaalle siirtoa tasollisesti sopivampaan ryhmään, jos ryhmä on oppilaalle liian haasteellinen. Jos siirto ei ajallisesti onnistu, oppilaalla on oikeus saada maksun palautus siirrosta alkaen takaisin.

 

2. Ilmoittautuminen ja oppilaspaikan peruutus

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisessä järjestelmässä: https://trstudio.hobiver.com/ilmo

Uudet oppilaat ilmoittautuvat lomaketta 1 käyttäen: Uudet oppilaat, jolloin ilmoittautumisessa luodaan asiakastili. Edellisen lukuvuoden oppilaat ilmoittautuvat lomaketta 2 käyttäen: TR Studion oppilaat 2022-2023.

Mikäli oppilas ilmoittautuu useammalle tunnille kerrallaan, järjestelmä laskee hinnan automaattisesti.

Ilmoittautuminen on sitova voimassaolevan hinnaston mukaisesti.  Ilmoittautumisesta lähetetään vahvistus sähköpostiin. Ilmoittautuminen koskee aina yhtä lukuvuotta (syyslukukausi+kevätlukukausi) kerrallaan. Kevätlukukaudelle ei ilmoittauduta erikseen, vaan paikka säilyy automaattisesti koko lukuvuoden ajan. Oppilas voi perua paikkansa syyslukukauden jälkeen maksutta, mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 1.12.2022 Peruutus on tehtävä kirjallisesti toimistoon laskutus@trstudio.fi. Myöhässä peruutetuista paikoista laskutetaan 35 €.

Kevätlukukausi 2023 laskutetaan sähköisesti joulu-tammikuun aikana.

Kevätlukukaudelle 2023 ilmoittautuminen alkaa 1.12.2022 klo 10.00. Uudet oppilaat ilmoittautuvat vain kevätlukukaudelle 2023.

Asiakas voi valita maksuvaihtoehdoista sopivan maksuaikataulun. Lukukausimaksujen hinnat määräytyvät tuntien pituuden mukaan. Kausimaksuihin vaikuttaa myös viikkotuntien määrä.

Ilmoittautumisen tehtyään asiakas hyväksyy, että maksua ei palauteta ja/tai lasku erääntyy maksettavaksi, mikäli oppilas haluaa lopettaa kesken kauden. Myös kahdessa erässä valittu lukukausimaksu erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi.

Oppilaspaikka peruutetaan aina vain kirjallisella ilmoituksella sähköpostiin. Tunneilta poisjääminen ei ole oppilaspaikan peruutus, eikä perumista voi tehdä suullisesti opettajalle.

Mikäli oppilas peruu ilmoittautumisen 2 tunnin jälkeen, peritään peruutusmaksu 35€, 3. tunnin jälkeen 50€. Sen jälkeen peruttaessa maksettavaksi tulee koko kauden lasku.

 

3. Maksut ja laskutus

Maksuvaihtoehdot ovat suoramaksu,  tai osamaksu (2-5 erää)

Ensimmäinen tunti on normaalihintainen, toisen viikkotunnin alennus on -20%, kolmannen -25%, neljännen 35%.

Suoramaksuvaihtoehdossa järjestelmä ohjaa asiakkaan suoraan maksujärjestelmään ilmoittautumisen yhteydessä. Maksuvaihtoehdot ovat: Pankkimaksu (tilisiirto), mobiilimaksu (MobilePay/pivo), luotto/pankkikortti, OP lasku/Collector/Jousto

Reskontraa hoitaa Visma Financial Solutions/Maventa.

Osamaksuvaihtoehdossa asiakas sitoutuu koko lukukauteen, vaikka maksu tapahtuu osissa ja oppilas päättää lopettaa kesken kauden. Laskuvaihtoehtoon lisätään 5€ toimistokulumaksu 2. erästä alkaen. Osamaksuvaihtoehto on tarjolla oppilaan ensimmäisen lukukauden jälkeen.

Asiakkaan on huolehdittava henkilö-ja osoitetietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Perhealennus on 10€/lukukausi jokaisesta perheenjäsenestä. Järjestelmä antaa perhealennuksen automaattisesti.

Maksumuistutus lähetetään sähköpostiin, maksamattomat laskut siirtyvät Duetto Visma -perintään. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoidettaviksi lankeavat kaikki siitä aiheutuvat ylimääräiset kulut asiakkaan maksettaviksi. Asiakas on vastuussa laskusta ja erääntyneen saatavan mahdollisista huomautuskuluista. Mikäli oppilas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, oppilaspaikka menetetään ja opettajalla on oikeus olla ottamatta oppilasta tunnille.

Tutustuthan hinnastoomme ennen ilmoittautumisen tekemistä. Otathan huomioon, että osamaksuvaihtoehdossa lukukauden hinta on korkeampi toimistokulujen takia. Tanssikoulu määrittelee hinnat aina yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Hinnat sisältävät ALV:n 10% tai 24% riippuen tuntisisällöstä sekä Gramex- ja Teosto- musiikintoistomaksut.

Koska tanssikoulun tiedotus ja laskutus toimivat sähköisesti, asiakkaan on huolehdittava, että yhteystiedot ovat ajan tasalla. Tarkistathan roskapostikansion, mikäli ilmoittautumisjärjestelmän tiedotteet jäävät jostain syystä tulematta.Tanssikoulu ei vastaa virheellisistä yhteystiedoista aiheutuneita kuluja.

4. Poissaolot ja sairastuminen, tuntien korvaaminen

Oppilaat voivat korvata satunnaiset poissaolot saman lukukauden aikana samanpituisella ja -tasoisella tunnilla. Tuntien korvausoikeus on oppilailla, joilla on voimassaoleva ilmoittautuminen jollekin tunnille. Korvausoikeus raukeaa, mikäli et ole oppilaana seuraavalla lukukaudella. Tiiviskursseihin ja pakettitunteihin ei sisälly korvaustuntioikeutta.

Mikäli tanssitunti osuu pyhäpäivälle, jolloin tunteja ei pidetä, oppilailla on mahdollisuus käydä korvaamassa tunti vapaasti kauden aikana jollain toisella tunnilla.

TR Studio ei ole velvollinen korvaamaan rahallisesti tunteja, jotka ovat oppilaasta johtuneesta syystä jääneet käyttämättä (esim. sairastuminen, matka ym.)

Kausimaksua ei hyvitetä eikä keskeytetä muussa tapauksessa kuin sairastapauksissa ja loukkaantumisissa. Sairastapauksia, jotka ovat 4 viikkoa tai alle, ei korvata rahallisesti. Pitkäaikainen poissaolo on yli 4 viikkoa, ja siitä on esitettävä lääkärintodistus, jossa ilmenee liikuntakiellon pituus. Pitkäaikaisissa sairastapauksissa tai raskauden takia tapahtuvasta keskeytyksestä tanssikoulu korvaa kausimaksun jäljellä olevista lukukausitunneista neljän viikon omavastuun ylittävältä ajalta lääkärintodistuksen mukaan. Omavastuuajan sisällä olevia tunteja ei korvata rahallisesti.

Tanssikoulu voi perua tanssitunnin yhden kerran lukukaudessa per ryhmä ilman korvausvelvoitetta ns. Force Majeure -tilanteessa, esimerkiksi opettajan sairastuessa äkillisesti. Tällaisessa tapauksessa oppilas voi korvata tunnin vapaasti kauden aikana jollain muulla samanpituisella tunnilla. 

Tanssikoulu pidättää oikeuden lähiopetuksen korvaamiseen etäopetuksella ja/tai lähiopetuksen siirtämisellä myöhempään ajankohtaan, mikäli toimintaa ei ole mahdollista jatkaa meistä riippumattomista syistä (esimerkiksi viranomaisten suositukset/määräykset, virus, pandemia, force majeure, tilojen tuhoutuminen). Tällaisessa tilanteessa tanssikoulu ei ole velvollinen korvaamaan rahallisesti peruuntuvia tai siirtyviä lähiopetustunteja.  

 

5. Tunti-ja opettajamuutokset

Tanssikoulu pidättää oikeuden opettajamuutoksiin tilapäisissä ja pysyvissä ratkaisuissa.

Tanssituntien minimi oppilasmäärä on 7 oppilasta/ryhmä. Mikäli tunti lopetetaan kesken kauden eikä oppilas halua vaihtaa toiseen ryhmään, hän on oikeutettu saamaan lukukauden jäljellä olevista kerroista maksun palautuksen tunnin arvon mukaan.

PANDEMIA: Tanssikoulu siirtyy etäopetukseen vain hallituksen suosituksen tai valtioneuvoston linjauksen mukaan. Etäopetus toteutetaan liveyhteydellä normaalin viikkoaikataulun mukaan. Lähiopetustunnit korvataan opetustunnin videoinneilla ja ne tallennetaan pilvipalveluun. Opetusvideot jaetaan suljetussa tietoverkossa vain sille opetusryhmälle, jolle opetus on tarkoitettu ja ne ovat katsottavissa rajoitetun ajan. Tanssikoulu ei korvaa rahallisesti pandemia tai force majeure -tilanteesta peruuntuvia lähiopetustunteja, eikä ota vastaan peruutuksia tai tee laskuhyvityksiä tällä ajalla.

 

6. Leirit, workshopit ja tiiviskurssit

Leireille, workshopeihin ja tiiviskursseihin ilmoittaudutaan järjestelmässä. Ilmoittautumiset leireille ja workshopeihin ovat sitovia eikä niistä palauteta maksua, mikäli oppilas ei tule tapahtumaan. Maksut palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Tiiviskursseista ja workshopeista ei myönnetä sisaralennuksia eikä lisätuntialennuksia.

 

7. Kuvauslupa

Tanssikoulu TR Studiolla on oikeus käyttää sekä lukukausinäytöksissä, tapahtumissa että esiintymisissä kuvattuja ja videoituja materiaaleja opetustarkoituksessa, julkaisuissa, markkinoinnissa sekä nettisivuilla. Oppilaat esitetään materiaaleissa aina positiivisessa kuvassa, emme julkaise arveluttavaa emmekä kyseenalaista materiaalia. Mikäli oppilaan ei sallita näkyvän koulun kuvamateriaaleissa (paitsi näytöstaltioinnit), pyydämme lähettämään siitä ilmoituksen tanssikoululle kirjallisesti info@trstudio.fi.

Julkisesti esitetyissä kuvissa ja videomateriaaleissa tulee aina näkyä Tanssikoulu TR Studion tunniste #tanssikoulutrstudio.

 

8. Vakuutus

Oppilailla ei ole koulun puolesta kattavaa vakuutusta, joten heille suositellaan ottamaan henkilökohtainen tapaturmavakuutus. Tanssikoululla on voimassa vastuuvakuutus, mikä kattaa tanssikoulun osuuden vahingoista, jotka aiheutuvat tahallisuudesta tai laiminlyönnistä.

 

9. Oppilasnäytökset

Tanssi on esittävän taiteen laji, joten tanssikoulumme järjestää oppilasnäytökset kaksi kertaa vuodessa lukukausien päätteeksi. Kaikki muut paitsi irtotuntiryhmät, akrobatiaryhmät ja tanssin tekniikkatunnit esiintyvät oppilasnaytöksissä, ja niihin aletaan harjoittelemaan lukukausien jälkimmäisellä puoliskolla.  Näytöksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Näytökset ovat hieno mahdollisuus oppilaille päästä näyttämään opittuja taitoja sekä kokea elämyksellisiä tapahtumapäiviä yhdessä muiden tanssioppilaiden kanssa. Mikäli oppilaan ei haluta esiintyvän oppilasnäytöksissä, siitä on tehtävä opettajalle tai toimistoon ilmoitus mahdollisimman pian lukukauden alettua. Oppilasnäytökset ovat yleisölle maksullisia tapahtumia eikä niistä palauteta lippurahoja takaisin, mikäli lipun ostanut ei saavu tapahtumaan.

Tanssikoulu pidättää oikeuden kaikkiin koulun tunneilla tehtyihin koreografioihin. Niitä ei saa esittää julkisesti, eikä niillä saa kilpailla ilman opettajan/koreografin lupaa.

 

10. Tiedottaminen

Oppilasnäytöstiedotteet lähetetään sähköpostiin hyvissä ajoin ennen näytöksiä. Tuntiperuutuksista ja -muutoksista ilmoitamme sähköpostitse tai tekstiviestein. Tarkistattehan, että yhteystiedot ovat oikein ja ajantasaiset. Muuttuneista yhteystiedoista pyydämme tekemään ilmoituksen toimistoon. Viime hetken tuntimuutokset tiedotetaan tekstiviestein, joten tiedoissa on oltava huoltajan puhelinnumero.