Arvot, yhdenvertaisuus ja turvallisen tilan periaate

TR Studion arvoihin kuuluvat yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys sekä kannustuksen kulttuuri.

Kaikki oppilaamme ovat yhdenvertaisia ikään, kokoon, sukupuoleen, sosioekonomiseen taustaan, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen,  tai -identiteetiin katsomatta. Emme tee oletuksia.

Annamme tilaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Annathan sinäkin?

Pyrimme toimimaan kunnioittavasti muita kohtaan. Emme käytä sellaista kieltä, joka on toisille loukkaavaa.

Emme kommentoi kenenkään kehoa.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häiritsevää käytöstä. Jos koet olosi turvattomaksi, syrjityksi tai uhatuksi ole viipymättä yhteydessä joko opettajiin tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Opettajamme ovat luotettavia ja tarkastelemme toimintatapojamme säännöllisin väliajoin. Turvallisemman tilan periaatteet koskevat myös opettajia ja vanhempia.

Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallamme. Työskentelemme yhdessä sitä kohti, että TR Studio on turvallinen ja voimaannuttava paikka, jossa jokainen tanssija voi kokea kuuluvansa mukaan.

 

Turvallisen tilan periaatteet:

  • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
  • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
  • Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä
  • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
  • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.
  • Älä arvota toisen liikettä tai näkemyksiä.
  • Ole kunnioittava sinua vanhempia, mutta myös nuorempia kohtaan. Olet esikuva pienemmille tanssijoille!

Lähde: ykliitto.fi

Julkaistu: 20.7.2022